• + 08-615 09 06
  • info@slussenstrafikskola.se

BE-tungtsläp

BE-tungtsläp

BE innebär en ny behörighet och därför krävs körkortstillstånd, kunskapsprov och körprov.

Kunskapsprovet tar ca 40 minuter. Provet består av 60 frågor och för att bli godkänd krävs det att du få minst 44 rätt. Det finns 5 extrafrågor som inte räknas med så max poäng du kan få är 55. Man gör provet på Västra Järnvägsgatan 7, bokning krävs! Vi har förberedande tester du kan köpa som man gör online via en app ”körkort nu med elevcentralen” samt bok för släp.

Körprovet kan vi boka när ditt kunskapsprov är godkänt. Körprovet innehåller en utökad säkerhetskontroll (funktionsbeskrivning) och ett särskilt manöverprov (backning). I våra priser så ingår ekipaget du behöver vid träning samt vid körprovet.

Vårt upplägg är att du själv ansvarar för att du är förbered inför ditt kunskapsprov som du själv har bokat, om du behöver hjälp så säger du bara till. När du har ett godkänt kunskapsprov planerar vi in din körning och det praktiska provet på Trafikverket. För många räcker det med det pass på 2 timmar som ingår i våra paket, men om du har mindre vana av att köra, och backa, med släp kan du behöva boka extra körlektioner för att komma i rätt färdighetsnivå.

Till körprovet behöver du kunna göra säkerhetskontroll, både på bil och släpvagn, du ska kunna koppla ihop och koppla isär, du ska kunna köra i trafik och backa i olika situationer. Allt detta hjälper vi dig att träna med vårt nya fräscha ekipage som uppfyller Trafikverkets krav för provfordon.

OBS! Ha gärna lite framförhållning då både vi och trafikverket kan ha väntetider.