• + 08-615 09 06
  • info@slussenstrafikskola.se

Utökat B – B96

Utökat B – B96

Utökad B innebär att du gör ett nytt körkortsprov med släpvagn. Alltså, inget körkortstillstånd, inget kunskapsprov behövs… Det du måste göra innan ditt körprov är ett Nytt foto, är inte det gjort så blir det inget utfört prov den dagen.

Körprovet kan vi boka direkt, men det är bra med framförhållning då både vi och trafikverket kan ha väntetider. Körprovet innehåller en utökad säkerhetskontroll (funktionsbeskrivning) och ett särskilt manöverprov (backning). I våra priser så ingår ekipaget du behöver vid träning samt vid körprovet.

Till körprovet behöver du kunna göra säkerhetskontroll, både på bil och släpvagn, du ska kunna koppla ihop och koppla isär, du ska kunna köra i trafik och backa i olika situationer. Allt detta hjälper vi dig att träna med vårt nya fräscha ekipage som uppfyller Trafikverkets krav för provfordon.

Utökad B är ett villkor till din B-behörighet. Den ger dig rätt att köra bil- och släpkombinationer som väger upp till 4250 kg. Kom ihåg att kolla vilka framtida behov du kommer ha för släpet – räcker det med Utökad B eller behöver du BE?